Монгол улсын түүх. Сурах бичиг. Дэд тэргүүн боть - ган дахь өндөр чанартай нунтаглах тоног төхөөрөмжийн үнэ

Түүхийн Хүрээлэнгээс эрхлэн гаргасан сурах бичгийн эл ботьд xiii-xv зууны үеийн Монгол түүхийн үйл явдлыг гаргаж ирсэн болно. зөвшөөрөл авав.Монгол улсын ШУА,